Arduino

Izmedju ostalih projekata koje uključuju Arduino, uspešno smo završili integraciju automatizovanih transportera u proizvodnu liniju za jednog od vodećih proizvodjača gume "Michelin – Serbia“…